CIRKULARNA EKONOMIJA U SRBIJI

CIRKULARNA-EKONOMIJA

Zelena transformacija srpske privrede. 

Privredna komora Srbije objavila Deklaraciju o zelenoj transformaciji srpske privrede

Privredna komora Srbije (PKS) pripremila je i objavila Deklaraciju o zelenoj transformaciji srpske privrede, čiji je cilj da podstakne i podrži kompanije u procesu prelaska na cirkularni model poslovanja, uz očuvanje konkurentnosti i efikasnosti.

„Naše firme moraju da prilagode modele poslovanja, jer će to zahtevati njihovi partneri u EU, bilo da su izvoznici ili su uključeni u dobavljačke lance ino partnera. Sa druge strane, banke će promeniti svoje metodologije analize rizika zbog ESG standarda, EU taksonomije i drugačijih poslovnih modela kompanija, kao i zbog izmenjene regulative. Pritisak na kompanije da poslovanje prilagode zelenoj agendi, dolaziće i od strane kupaca i potrošača koji takođe ubrzano menjaju svest. Privreda ima još nekoliko godina za prilagođavanje, ali taj proces mora početi odmah “, rekao je Mihailo Vesović, direktor Sektora za strateške analize, usluge i internacionalizaciju PKS.

„ Svaki proizvod koji ima upotrebnu vrednost treba da se reciklira, a ultimativni zahtev na planu energetske efikasnosti je smanjenje emisije ugljen dioksida, ne samo iz moralnih ili ekoloških već i iz razloga očuvanja konkurentnosti“, istakao je Vesović.

Prema njegovim rečima, privreda sutra neće moći da izvozi u Evropsku uniju po konkurentnim cenama, ukoliko proizvodi nisu nastali u skladu sa uslovima energetske efikasnosti, karbonske neutralnosti, i cirkularne ekonomije.

CIRKULARNA-EKONOMIJA-Zelena-transformacija-srpske-privrede.

Zelena tranzicija trebalo bi da omogući mnoštvo novih radnih mesta u Srbiji, regionu, EU i globalno, a ovaj proces obavezuje nas prema budućim generacijama i zbog očuvanja resursa. Srbija se na ove procese promena obavezala međunarodni ugovorima, uključujući i Zelenu agendu za Zapadni Balkan.

 

Šta je CIRKULARNA EKONOMIJA

Ona predstavlja regenerativni ekonomski sistem u okviru kojeg se proizvodni resursi, otpad, emisija otpada i energetski odliv bitno umanjuju usporavanjem, zaokruživanjem i produžavanjem energetskih i materijalnih ciklusa (životnih krugova) u proizvodnji. To se ostvaruje pre svega osmišljavanjem i stvaranjem proizvoda na takav način da im se maksimalno produži životni vek, ali i održavanjem, servisiranjem i reciklažom.

 

Želite da sarađujete sa RUSH-om?

RUSH Delivery nudi najkvalitetnije uslove i fleksibilne saradnje.

RUSH Delivery je inovativna startap kompanija u sektoru logistike koja nudi najsavremenije uslove rada i saradnje u zemlji. Postanite deo RUSH Delivery kompanije i pridružite nam se u daljem razvoju ovog tržišta u zemlji.