CENOVNIK POŠTANSKIH USLUGA U UNUTRAŠNJEM SAOBRAĆAJU

Masa pošiljke

Kurirska usluga

do 8 kg

420,00

Kurirska usluga RUSH Delivery

Kurirska usluga podrazumeva prijem poštanske pošiljke na adresi pošiljaoca i direktan prevoz i uručenje na adresi primaoca, bez prerade, do kraja radnog vremena poštanskog operatora u okviru istog dana.

Za vrednosne pošiljke na cenu usluge utvrđenu po masi, dodaje se 1% od naznačene vrednosti, a minimalno 120,00.

Za otkupne pošiljke na cenu usluge utvrđenu po masi, dodaje se 1% od naznačenog iznosa otkupnine, a minimalno 120,00.

Povratna poštarina se naplaćuje u istom iznosu kao i iznos naplaćene poštarine.

Sve cene su sa uračunatim PDV-om i izražene su u dinarima.

Beograd,  novembar 2022. godine